Arteks Tekstil Mobilya Gıda ve Makine Sanayi Dış Ticaret A.Ş. (bundan sonra “ARTEKS” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan Çerez Politikası (bundan böyle “POLİTİKA” olarak anılacaktır) arteksbaski.com.tr Çerez Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Pek çok internet sitesinde olduğu gibi arteksbaski.com.tr (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklam göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi yapmak ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanmaktadır.

ARTEKS bu POLİTİKA’yı SİTE’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin tercihlerini nasıl yönetebileceklerini açıklamak için hazırlamıştır.

 

Çerez nedir? Nasıl kullanılır?

Bu site, sitenin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamasına yardımcı olmak için makinenize yerleştirilen, genellikle harfler ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyaları olan çerezleri (Çerezler) kullanır. Çerezler, ziyaretçilerin adı, cinsiyeti veya adresi gibi kişisel verileri içermez. Çerezler genellikle kullanıcı tercihlerini korumak, alışveriş sepetleri gibi şeyler için bilgi depolamak ve Google Analytics gibi üçüncü taraf uygulamalara anonim izleme verileri sağlamak için kullanılır. Bu sitede çerezler, kullanıcıların sayfalar arasında hızlı geçişleri, hangi sayfaları görüntüledikleri ve sitede ne kadar süre geçirdikleri gibi bilgileri elde etmek için kullanılmaktadır.

Kural olarak, tanımlama bilgileri tarama deneyiminizi iyileştirecektir. Tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulur. Böylece sunucu, ziyaretçinin aynı siteyi ne zaman ziyaret ettiğini anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi tekrar ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Ancak, bu sitedeki ve diğer sitelerdeki çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmanın en etkili yolu, tarayıcınızdaki çerezleri devre dışı bırakmaktır.

 

 

Hangi Çerezler Kullanılır?

Kurabiye; tutucular faydalı ömürleri ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilir.

Sahipliklerine göre SİTE çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanılmaktadır. SİTE çerezleri SİTE sunucusu tarafından yönetilirken, üçüncü kişi çerezler farklı şirketler tarafından yönetilmektedir.

Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanım sürelerine göre kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, ziyaretçi SİTE’den ayrıldığında silinir, kalıcı çerezler ise değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalır.

Site kullanım amaçlarına göre teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanmaktadır.

 

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin SİTE’yi ziyaretleri sırasında kullandıkları ve SİTE’den çıkış yaptıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasındaki temel amaç, ziyaretiniz sırasında SİTE’nin düzgün çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden çok çevrimiçi form formunu doldurmanıza olanak tanırlar.

 

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, SİTE’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler, ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar tarafından kullanılan cihazda saklanır.

Bazı kalıcı çerez türleri, SİTE’yi kullanım amacınız dikkate alınarak size özel öneriler sunmak için kullanılabilir.

Kalıcı çerezler ile aynı cihazı tekrar ziyaret ettiğinizde cihazınızda SİTE tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığını kontrol edecek ve varsa siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi ve size iletilecek içeriği söyleyecektir. buna göre belirlenecek ve size daha iyi bir hizmet sunulacaktır.

 

Teknik Çerezler

Teknik çerezlerin kullanımı ile SİTE’nin işleyişi sağlanmakta ve internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak SİTE’ye girmeleri durumunda, SİTE tarafından ziyaret edilen her sayfada ziyaretçinin site kullanıcısı olduğunu tespit etmek amacıyla bu tür çerezler kullanılmakta ve kullanıcının her sayfada tekrar şifre girmesi engellenmektedir.

Hedefleme / Reklam Çerezleri

SİTE’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve daha önce gösterilmiş olan reklamların gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Çerezler, kullanıcıların farklı SİTE sayfalarını ziyaret ederken tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Örneğin, dil seçiminizi hatırlamak.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler, SİTE’yi ziyaret edenlerin sayısı, SİTE’de görüntülenen sayfaların tespiti, SİTE ziyaret saatleri, SİTE sayfalarının kaydırılması gibi analitik sonuçların üretilmesini sağlayan çerezlerdir.

Çerezler Neden Kullanılır?

SİTE’de aşağıdaki amaçlarla çerezler kullanılmaktadır:

 • SİTE’nin işleyişi için gerekli olan temel fonksiyonları yerine getirmek. Örneğin SİTE üyeleri üyelik bilgileri ile giriş yapabilirler.
 • SİTE’yi analiz edin ve SİTE’nin performansını iyileştirin. Örneğin, SİTE’ye gelen ziyaretçi sayısını belirleyerek performansını buna göre ayarlamak veya ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmak.
 • SİTE’nin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, ziyaretçinin SİTE’yi sonraki ziyaretinde kullanıcı adının veya arama sorgularının hatırlanması veya SİTE üzerinden üçüncü kişi sosyal medya faaliyetlerine bağlantı verilmesi.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklam faaliyeti gerçekleştirin. Örneğin, ziyaretçilerin görüntülediği sayfalarda ve ürünlerde ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklamlar göstermek.

 

Çerez Tercihlerini Yönetme

Ziyaretçilerin hangi kişisel verilerin toplanabileceği konusunda tercihlerini özgürce yapabilmeleri SİTE için çok önemlidir. Ancak SİTE’nin çalışabilmesi için zorunlu olan çerezler için tercih yönetimi mümkün değildir. Ayrıca bazı çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda SİTE’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini lütfen dikkate alınız.

SİTE’de kullanılan çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, SİTE’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez tercihlerini özelleştirme olanağına sahiptir. Kullanılan tarayıcı bu seçeneği sunuyorsa, çerez tercihlerini tarayıcı ayarlarından değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte, veri sahipleri çerez kullanımını engelleme, çerez kullanımından önce uyarı almayı seçme veya sadece belirli çerezleri devre dışı bırakma veya silme seçeneğine sahiptir. Tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişmekle birlikte, genel açıklama  AboutCookies.org adresinde mevcuttur . Çerez tercihlerinin, ziyaretçinin SİTE’ye erişim sağladığı her cihaz için ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

 

 Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayın .

 Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklamcılık deneyimini yönetmek için tıklayın .

 Facebook tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklamcılık deneyimini yönetmek için tıklayın

 Twitter tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayın .

 LinkedIn tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklamcılık deneyimini yönetmek için tıklayın .

Facebook, Twitter veya LinkedIn üyesi değilseniz; bu ve diğer birçok platform tarafından kullanılan çerezlere ilişkin tercihlerinizi aşağıdaki web siteleri aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

 

Çerezleri mobil cihazlar üzerinden yönetmek için mobil cihazın ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahiptir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçilerin ARTEKS’e başvurmaları;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi, transfer edildi,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Rıza ve Politikadaki Değişiklikler

ARTEKS, POLİTİKA, ziyaretçilere çerez kullanımı hakkında detaylı bilgi vermeyi ve çerez tercihleri ​​konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu itibarla, SİTE’de yer alan çerez bilgileri uyarısının kapatılması ve SİTE’nin kullanımına devam edilmesi halinde çerez kullanımına muvafakat verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme olanağı her zaman saklıdır.

ARTEKS, POLİTİKA hükümlerini her zaman değiştirebilir. İşbu POLİTİKA, SİTE’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.